S potěšením píši tyto řádky, které předznamenávají naše tradiční setkání Svoboda Traktor Klubu v Mladé Boleslavi a Kosmonosech, letos v úterý 28. září. V loňském roce jsme se setkali v Kosmonosech na půdě bývalé továrny V. Svobody a vzhledem k hygienickým podmínkám si vytvořili setkání více méně pro sebe a jízdou pro diváky Klub úspěšně prezentovali. Naší účastí a představením „svoboďáků“ při Svatováclavské jízdě připomínáme historické, technické dílo tvůrce a všech dalších spolupracovníků v kosmonoské továrně a zároveň vyjádříme i skromnou pietu Václavu Svobodovi – zemřel 22. září 1962.

Tedy opět bychom se sjeli na parkoviště před bývalou továrnou Václava Svobody v Kosmonosech v 8,oo  hod. V 8,15 hod. odjezd z Kosmonos do Mladé Boleslavi – doprovod Policie.

Rovněž Vás chci požádat o potvrzení Vaší účasti a zaslání celkových km do Kosmonos a zpět a to z důvodu přípravy proplacení Vaších cest. nákladů – pohonných hmot.

Brzy na shledanou,  s úctou  Josef  P e t r