Charakteristika klubu

Vážení majitelé traktorů Svoboda, rádi bychom Vám představili jediný klub sdružující majitele traktorů značky Svoboda v České republice.

Dlouhodobý úkol je sdružit majitele traktorů této značky, což by mělo pomoct například při renovacích těchto traktorů.

***

Svoboda Traktor Klub byl založen v lednu 2008 jako neregistrovaný volný svazek majitelů traktorů Svoboda. Od té doby se členové klubu se schází dvakrát ročně na nepovinných schůzích, které bývají součásti větších akcí na konci dubna v Libni a v polovině července v Klánovicích.

V roce 2014 převzala patronát nad spolkem rodina V. Svobody a klub byl registrován jako Svoboda Traktor Klub z. s., v čele s předsedou p. Josefem Petrem. Zázemí klubu se profesionalizovalo a aktivně pořádá vlastní srazy, jejichž výčet je každoročně zveřejněn.

***