Historie

Firma Svoboda motor vznikla odchodem Václava Svobody z firmy Laurin a Klement, kde se vyučil a postupem času dosáhl postu dílovedoucího. V roce 1912 zakládá v Mladé Boleslavi svou první samostatnou zámečnickou dílničku na výrobu zejména zemědělských potřeb. Již po krátké době přibírá společníka Františka Štěpánka pod firemní značku Svoboda a Štěpánek. Začínají v licenci podle amerického patentu vyrábět stojaté dvoutaktní motory, stejně, jako mnoho tehdejších českých výrobců.

Po odchodu F. Štěpánka, který se přestěhoval do Kostelce nad Labem, kde pod vlastní značkou pokračuje v zámečnické a strojní výrobě, přibírá V. Svoboda společníka B. Nováka a v roce 1917 se přemisťují do nových dílen v Kosmonosech, sousedící s firmou Koloc, Špička a spol., s. r. o., která má podobný výrobní program, a v té době dokonce připravovala výrobu traktorů Kosmos. Později tuto firmu V. Svoboda kupuje, čímž se stává součástí areálu firmy Svoboda. Pod značkou Svoboda a Novák – Speciální továrna motorů pro hospodářství, pokračují (vedle běžné výroby) ve výrobě patentních dvoutaktních motorů. Vzhledem k rozšiřování elektrického proudu na venkově se pustil v roce 1919 do výroby elektrických motorů pro pohon zemědělských strojů, praček KULI, domácích vodáren a jiných strojů pro zemědělství a domácnost.

V roce 1926 se Václav Svoboda osamostatňuje a vzniká samostatná firma Svoboda motor – slévárna a strojírna, Kosmonosy – Mladá Boleslav (později jen Svoboda motor, Kosmonosy – Mladá Boleslav). Vyráběl mlátičky, secí stroje, fukary, stabilní motory, elektromotory a další hospodářské stroje. Vyráběl i pro jiné odvětví Československého průmyslu, ale největší úspěch zaznamenal právě s hospodářskými stroji. Jeho nejznámějšími výrobkem se stal traktor Diesel-Kar. Ten se už vyráběl ve výrobním areálu na ploše více než 4 ha s kvalifikovaným týmem zkušených techniků a dělníků již vyučených v domovské fabrice.

Poprvé byl traktor Svoboda Diesel – Kar představen na Hospodářské výstavě v Praze v roce 1934. Byl to jednoduchý tříkolový traktor rámové konstrukce, určený pro drobná hospodářství, provozy, ale i pro dopravu. Zprvu vyráběli traktory tříkolové (5 a 7 koní) a v tomtéž roce i typ DK 10, který byl již čtyřkolový s kočárovou nápravou. Jeho jednoduchá konstrukce dovolovala, aby mohl být traktor obsluhován i naprostým neodborníkem. Spotřeba nafty na jednu hodinu byla 36 haléřů při plném zatížení. Traktor měl osvobození od silniční daně a řidičské oprávnění nebylo zapotřebí. Cena nového traktoru se v roce 1935 pohybovala okolo 23 000 Kčs, což se rovnalo ceně dvou párů koní či malého rodinného domku se zahrádkou. Typ 10 byl v roce 1939 modernizován a zvýšen výkon na 12 koní, který se pod označením DK-12 vyráběl až do roku 1949. Na přelomu 30. a 40. let byl vyráběn ještě model DK 17. V roce 1941 začal Svoboda vyrábět v rámci plánu Schell typ D 22, s přiděleným motorem Deutz F2M414 Tento traktor byl dvouválcový s výkonem 22 k. Z důvodu války se netěšil takové oblibě. Za války se vyráběl ještě model Svoboda 25G na pohon dřevoplynem. Výroba obou ale byla zastavena pro nedostatek motorů Deutz v roce 1943. Typ D22 byl poté vybaven vlastním motorem Svoboda, který ovšem vycházel z Deutzova motoru. Pravděpodobně se tento typ vyráběl v omezených sériích i chvíli po válce. V roce 1945 se začal vyrábět typ DK 15, jednalo se o jednoválcový traktor o výkonu 15 k, který již byl bezrámové konstrukce. Disponoval termosifonovým chlazením, odpruženou přední nápravou a také celokapotáží. Mohl být vybaven dynamem, případně i osvětlením. Byl velmi oblíbený. Typ DK 15, resp. TS 15 se vyráběl až do roku 1949. Firma byla znárodněna 20. 3. 1948, ale traktory (DK-12 a TS-15) vyráběla pod jménem „Traktor Svoboda, motorové závody Ml. Boleslav – Kosmonosy“ až do 19. 11. 1949, kdy byl podnik předán podniku „Automobilové závody, národní podnik“, čímž výroby traktorů definitivně skončila.

Společensko-podnikatelským uznáním bylo jmenování Václava Svobody komerčním radou Živnostenské banky v Mladé Boleslavi. Za své vynálezy a patenty byl odměněn cenou Antonína Wiehla. Z nejznámějších patentů to byl patent z roku 1938 „Diferenciál pro motorová vozidla“. Ještě jako jednasedmdesátiletý podává, společně se svým synem, v roce 1953 patent „Stroj na tlakové odlévání a odstředivé lití“, který byl natolik pokrokový, že byl v těžkých padesátých letech od bývalého továrníka-vynálezce přijat.

Článek o bývalé Svobodově továrně ZDE, autor Jiří Sucharda

Zdroje:
– Traktory, motorové pluhy a parní stroje ve sbírkách NZM
– Encyklopedie českých traktorů od r. 1912 do současnosti
– Historie podnikání na Mladoboleslavsku
– http://www.stabilak.wbs.cz/
– Dobové dokumenty