Václav Svoboda narozen 22. 3. 1882 – 140 let

Výrobce nejrozšířenějších traktorů první republiky Václav Svoboda se narodil 22. 3. 1882 ve Dvorech u Nymburka. Po vyučení  absolvoval Průmyslovou školu pokračovací, ale především své technické znalosti získal samostudiem. 

Pracoval u fa Laurin a Klement jako zámečník, později jako mistr a současně začíná podnikat.

Václavu Svobodovi je uznáno šest patentů, je oceněn Českou akademii věd za rozvoj průmyslu, byl významným podnikatelem Mladoboleslavska, předsedou Živnostenské záložny.

Od roku 1926 v kosmonoské továrně vyrábí se svými spolupracovníky elektro zařízení pro zemědělství, průmysl i domácnosti.

V roce 1935 započala éra Svobodových traktorů, známých Diesel- karů, které se pro svou spolehlivost a dostupnost staly nejrozšířenějšími pro drobné a střední zemědělce.

Svoboda DK-12 je vystaven před Národním zemědělským muzeem v Praze, jako jeden z technických průkopníků zemědělství první republiky.

Je i vyroben jeden z první zametacích strojů pro Prahu.

Na Baťově kanálu traktory tahají 150 t čluny s lignitem pro elektrárnu podnikatele Baťu. 

Za Slovenského národního povstání traktory tahají děla do kopců a dle účastníků tím zachrání mnoho životů.

Výrobky kosmonoské „Svobodovky“ byly známi nejen v Evropě.

Po 2. světové válce přichází Václav Svoboda o svou továrnu, pro výrobu traktorů je v republice určen Zetor v Brně.

Pro Václava Svobodu a jeho rodinu nastává těžké období strádání a pronásledování, jen díky svému pokročilému věku není jako třídní nepřítel uvězněn. 

Pracuje jako soustružník téměř do svých 80 let. Zemřel 22. září 1963.

Odkaz V. Svobody a jeho spolupracovníků jako historické technické dědictví naší země je náplní Svoboda Traktor Klubu ČR.