V pondělí 28. 9. na sv. Václava se po ránu již tradičně začaly sjíždět členové Svoboda Traktor Klubu ČR se svými populárními Svobodovkami  do místa svého vzniku, před bývalou továrnu Václava Svobody v Kosmonosech, kde byly traktory od roku 1935 vyráběny. 
Letošní setkání, tak jako veškeré dění v naší republice, poznamenala opatření ohledně konání pořádaných akcí. 
Po deváté hodině, za doprovodu policie se kolona Svobodovek, ve které bylo zastoupeno všech šest základních původně vyráběných typů i s dalšími zejména nejpopulárnějšími Dk – 12, vydala z Kosmonos na absolvování Svatováclavské jízdy historických vozidel do Mladé Boleslavi.
 I přes mírně nepříznivé počasí bylo po trase jízda značné množství diváků – fandů historické techniky i rodin s dětmi, kteří přišli obdivovat dílo našich předků.
Svobodovy traktory, představené členy Klubu, opět překvapily a staly se cílem mnoha foto objektivů. Všechny Svobodovky svou jízdu dokončily, ujely očekávanému dešti a vrátily se zpět před bývalou továrnu, místo  svého vzniku, pod okna kanceláře šéfa a pamětní desku Václava Svobody, kde byly pořízeny vzpomínkové fotografie.
Setkání členů Svoboda Traktor Klubu vyvrcholilo společnou diskusí u občerstvení, okořeněného složeným Svobod-šlapet hudebním tělesem, které přispělo k příjemné a uvolněné atmosféře všech zúčastněných, kteří se rádi sešli i v této komorní formě v neobvyklých podmínkách. Členové klubu se rozloučili s oblíbenou písní a přípitkem zaslaným patronem Klubu Aloisem Masarykem ze Skalice, s přáním pevného zdraví a setkáním se v lepších časech.
 
Děkuji všem účastníkům setkání , Josef  P e t r