V sobotu 18. července byl uspořádán v Doubravicích u Pardubic již 5. ročník  Dědečkovy výstavy.
Pořadatelem byl člen Klubu Tomáš Doležal , byly představeny historické traktory , auta , motorky a stabilní stroje.
Úspěšná výstava , množství návštěvníků , opět větší počet vystavovatelů.
Pár postřehů, foto  – účast členů Svoboda Traktor Klubu
 
Přeji vše dobré , s úctou  Josef  P e t r