Již v loňském roce jsme přeorganizovali některá klubová setkání 
a založili tradici setkání Svoboda Traktor Klubu v Doubravicích u Pardubic.