Pavel Kocourek vzorně reprezentoval Svoboda Traktor Klub ČR i firmu Svoboda s Dk 12, nejstarším soutěžním traktorem na 8. Mistrovství ČR v orbě s historickou technikou.
Rovněž představení Klubu i historie firmy Svoboda motor se setkalo v Kamenici nad Lipou 6. října se značným zájmem návštěvníků.