Vážení kolegové,
 
uplynulá doba nám v naší prospěšné činnosti – propagaci a zachování technického historického dědictví našich předků, příliš nepřála.

Proto vás mohu s radostí informovat o svolání prvního letošního setkání členů Svoboda Traktor Klubu ČR se svými stroji

do DOUBRAVIC u Pardubic v sobotu 17. července 2021.

Výstava traktorů a ostatních historických strojů je pořádána členem Klubu Tomášem Doležalem.
Věřím, že se ve zdraví a rádi v hojném počtu setkáme a představíme tak Svoboda Traktor Klub reprezentativně i zde v pardubickém regionu.
Pro vystavovatele občerstvení zajištěno. 
Z organizačních důvodů bude dobré, když svou účast potvrdíte.
Požádám o příjezd do 9,30 hod.
 
Bude mi ctí se s vámi po měsících setkat, s úctou  Josef  Petr